Vinarija Vukmirović

Gornji Ceklin, Cetinje

Tel. +382-69-060-759 ili +382-67-587-545

E-pošta: cekin.ct@t-com.me

Print Friendly, PDF & Email

Archive