Vinarija Vukmirović
Gornji Ceklin, Cetinje

Tel. +382-67-555-964
+382-67-587-545
+382-67-555-964
+382-67-319-527

E-pošta: cekin.ct@t-com.me

Adresa za prijem službene pošte: Danilo Vukmirović, Omladinska 13, Cetinje 81250